Mänguveski     Kontakt     Kodukord     Hoolekogu     Kasulik teave     Projektid     Teated     Viiteid  
 


KIK keskkonnateadlikkuse projekt "Kes siin käis?"  kevad 2019

projekt EV 100 "Igal lapsel oma pill"  kuni 2018 okt

KIK keskkonnateadlikkuse projekt "Avastame ja uurime loodust" sept 2017-mai 2018

projekt EV 100 " Igal lapsel oma pill"  2017 okt

KIK keskkonnateadlikkuse projekt "Elu metsas ja aias" sept 2016-mai 2017

KIK keskkonnateadlikkuse projekt "Elusloodus meie ümber"  sept 2014-mai 2015

Aiarühmade töötajad on läbinud MTÜ Lastekaitse Liidu projekti "Kiusamisest vaba lasteaed" koolituse ja omavad õigust kasutada antud metoodikat.
Projekt „Kiusamisest  vaba lasteaed ja kool“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liit.


KIK keskkonnateadlikkuse projekt "Võhma lasteaed Mänguveski lapsed saavad tuttavaks loodusega" sept-dets 2012