Mänguveski     Kodukord     Hoolekogu     Kasulik teave     Projektid     Viiteid  
 
Arengukava

Lapsevanema poolt kaetava osa määr


Võhma lasteaed Mänguveski teeninduspiirkond

Laste lasteaeda vastu võtmine, lahkumine ja välja arvamine:

Võhma haridusasutuste hoolekogude töökord

Võhma lasteaed Mänguveski põhimäärus

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

Koolieelse lasteasutuse seadus